Anh Hải

Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, dịch vụ chuyên nghiệp, tôi rất hài lòng khi phủ chống dính các sản phẩm kim loại ở đây.