Hướng dẫn mua hàng

Công ty chấp nhận những đơn đặt hàng khi cung cấp đủ thông tin chính xác về địa chỉ , số điện thoại, họ và tên người mua và thông tin xuất hóa đơn theo yêu cầu ( tên công ty, địa chỉ xuất hóa đơn, Mã số thuế).Sau khi quý khách đặt hàng, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Hoàng Hà chúng tôi  sẽ liên lạc lại để kiểm tra thông tin và thỏa thuận thêm những điều có liên quan.   không chịu trách nhiệm khi quý khách cung cấp sai địa chỉ và thông tin người nhận.

Chi phí thanh toán sẽ bao gồm cả tiền vận chuyển ( nếu có, chưa bao gồm phí vật tư/ lắp đặt) nên quý khách xem rõ số tiền mình phải thanh toán trước khi hoàn tất đơn hàng.

QUYỀN TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG ONLINE  có thể yêu cầu xác minh và đề nghị quý khách cung cấp thêm thông tin trước khi chấp nhận đơn hàng của quý khách. Hoàng Hà có quyền từ chối đơn hàng của quý khách với bất kỳ lý do không hợp lệ nào đó của đơn hàng mà công ty xác định được. chongdinhkimloai.vn có quyền từ chối hoặc hủy các đơn hàng cho dù đơn hàng đã được xác nhận và quý khách đã thực hiện thanh toán hay chưa. Trong trường hợp quý khách đã thanh toán cho việc mua hàng và đơn hàng của quý khách bị hủy, sonteflonchongdinh.com  sẽ nhanh chóng hoàn trả lại toàn bộ số tiền mua hàng vào lại tài khoản của quý khách.

THỜI GIAN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG ONLINE Nếu đơn hàng của quí khách là hợp lệ và được Bộ Phận Bán Hàng chấp nhận, đơn hàng sẽ được chuyển đến Trung Tâm Điều Phối  xử lý liên hệ lại với quý khách hàng triển khai làm việc.

Cảm ơn quý khách hàng.