Tôi có được huấn luyện và giúp đỡ trong quá trình phát triển trình độ chuyên môn không?

Nhân viên sẽ được đào tạo trong công việc thực tiễn và thông qua các khóa học chuyên sâu được chuẩn bị bởi trung tâm giảng dạy kế toán chuyên nghiệp với những bài khảo sát chuyên môn nổi tiếng như VACPA, ACCA, CPA Úc, và ICAEW.

Đồng thời, công ty còn cung cấp trợ giúp tài chính và tạo điều kiện để bạn nghỉ phép học bổ túc cho các kì thi chuyên môn. Trưởng phòng cùng với đồng nghiệp và huấn luyện viên phát triển nghề nghiệp cũng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình làm việc tại PwC Việt Nam.

Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia các khóa đào tạo nhằm tăng cường kĩ năng công nghệ thông tin và mở rộng vốn kiến thức chuyên môn của bạn.