Làm thế nào để tìm kiếm và ứng tuyển vào các vị trí đang tuyển?

Trang thông tin tuyển dụng của PwC được cập nhật mỗi ngày về các vị trí đang tuyển tại PwC Việt Nam. Bằng cách nhấn vào mục “Tuyển dụng” trên trang chủ của PwC, sau đó chọn “Dành cho ứng viên có kinh nghiệm” bạn có thể thấy danh sách các vị trí đang tuyển và tìm hiểu về các vị trí này theo dịch vụ hay đơn vị công tác. Từ đó, bạn có thể tiếp tục lọc tìm kiếm tùy theo mong muốn của mình.

Để ứng tuyển, hãy gửi hồ sơ bằng tiếng Anh cùng thư xin việc tới vncareers@vn.pwc.com hoặc chọn ‘Ứng tuyển trực tuyến’ để hoàn thành hồ sơ. Trong đó, xin vui lòng thể hiện sự phù hợp của bạn đối với công việc mà bạn ứng tuyển.